99 Allahovih dž.š. imena

99 Allahovih imena (arapski: أسماء الله الحسنى‏) jesu, po vjerovanju muslimana, imena i svojstva koja je Allah dž.š. objavio ljudima preko meleka Džibrila posljednjem Božijem poslaniku, Muhammedu a.s.

99 Allahovih dž.š. imena