Adabi kihanja

عنْأبيهريرةعنالنبيقال: ”إذاعَطَسَأحدُكُمْفلْيَقُلْ: “الحَمْدُلله،وليقُلْلهأخُوهُأوصَاحبُه: “يَرْحَمُكَاللهُ،فإذاقالَلَهُ: يرْحَمُكَاللهُفَلْيَقُلْ: “يَهْدِيكُمُاللهُوَيُصلحُبالَكُمْ.

Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas kihne, neka kaže: ELHAMDULILLAH (hvala Allahu), i neka mu kaže njegov brat ili prijatelj: JERHAMUKELLAH (Allah ti se smilovao), a kad mu kaže jerhamukellah, neka mu odgovori: JEHDIKUMULLAH VE JUSLIHU BALEKUM (neka vas Allah uputi i popravi vam stanje).”  /Buharija (5/2298), broj 6224/

Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: ”Kada neko od vas kihne, neka kaže ELHAMDULILLAHI (hvala Allahu), a neka mu njegov brat ili prijatelj odgovori riječima: JERHAMUKELLAHU (Allah ti se smilovao),  a kada mu odgovori riječima Jerhamukellahu, on (onaj koji je kihnuo) neka kaže:  JEHDIKUMULLAHU VE JUSLIHU BALEKUM (Allah vas uputio i popravio vaše stanje).“ (Buharija)


Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: ”Kada neko od vas kihne, neka kaže ELHAMDULILLAHI  ‘ALA KULLI HALIN (hvala Allahu u svakom stanju), pa neka mu njegov brat ili prijatelj odgovori: JERHAMUKELLAHU (Allah ti se smilovao),  a on (onaj koji je kihnuo) ponovo će odgovoriti: JEHDIKUMULLAHU VE JUSLIHU BALEKUM (Allah vas uputio i popravio vaše stanje).“ (Ebu Davud, br. 5033,  vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)


Od Abdullah ibn Mes’uda, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik kazao: ”Kada neko od vas kihne, neka kaže ELHAMDULILLAHI RABBIL-‘ALEMIN (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova), a onaj koji mu odgovara neka kaže: JERHAMUKELLAHU (Allah ti se smilovao), a on ponovo neka uzvrati riječima: JEGFIRULLAHU  LI  VE  LEKUM (Allaha molim da oprosti i meni i vama).“ (Šejh Albani ovu predaju je ocijenio vjerodostojnom u Džami’a s-sagir, br. 686)                                                          

Kazao je imam Nevevi: ”Islamski učenjaci imaju jednoglasan stav da je pohvalno – mustehab onome koji kihne da nakon kihanja kaže: ELHAMDULILLAHI (Hvala Allahu), a ako bi kazao ELHAMDULILLAHI RABBIL-‘ALEMIN (Hvala Allahu, Gospodaru svjetova), to bi bilo bolje, a ako bi kazao ELHAMDULILLAHI  ‘ALA KULLI HALIN (hvala Allahu u svakom stanju), to bi bilo još vrednije.“ (El-Ezkar, str. 433)

Adabi kihanja:
1.    Stišati glas kod kihanja koliko je moguće.
2.    Prilikom kihanja staviti ruku ili maramicu na usta.
3.    Ko kihne treba reći: elhamdulillahi.
4.    Onom kome kihne i kaže elhamdulillahi se kaže: jerhamukellah.
5.    Onom ko kaže jerhamukellah kaže se: jehdikumullah ve juslihu balekum.
6.    Dova onom koji kihne rađa ljubav i međusobno zbližavanje među muslimanima.