Ajet

Kur’an, sura An-Nas – Ljudi, ajet 5

koji zle misli unosi u srca ljudi –

An-Nas - Ljudi