Ajet

Kur’an, sura An-Nas – Ljudi, ajet 6

od džina i od ljudi!”

An-Nas - Ljudi