Korisno

Adabi kihanja

عنْأبيهريرةعنالنبيقال: ”إذاعَطَسَأحدُكُمْفلْيَقُلْ: “الحَمْدُلله”،وليقُلْلهأخُوهُأوصَاحبُه: “يَرْحَمُكَاللهُ”،فإذاقالَلَهُ: يرْحَمُكَاللهُفَلْيَقُلْ: “يَهْدِيكُمُاللهُوَيُصلحُبالَكُمْ. Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas kihne, neka kaže: ELHAMDULILLAH (hvala Allahu), i neka


Sura Az Zumar 68-75

68. I u rog će se puhnuti, i umrijeće oni na nebesima i oni na Zemlji, ostaće samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog po drugi


99 Allahovih dž.š. imena

99 Allahovih imena (arapski: أسماء الله الحسنى‏) jesu, po vjerovanju muslimana, imena i svojstva koja je Allah dž.š. objavio ljudima preko meleka Džibrila posljednjem Božijem poslaniku, Muhammedu a.s.