Zanimljivosti

Matematički fenomen u Kur’anu – II dio

“Zato neka oni sastave govor sličan Kur’anu, ako istinu govore!” (sura At-Tur, 34. ajet) Čovjek nikad ne bi bio u stanju oponašati brojeve koje je Allah, subhanehu we te’ala, odabrao


Matematički fenomen u Kur’anu – I dio

Dr. Tarik el-Suvejdan je dugo vremena proveo izučavajući matematički fenomen Kur’ana. Došao je do nevjerovatnih rezultata, kao naprimjer: čovjek se spominje 24 puta u Kur’anu, a isto tako i riječ