Imanski šarti

Islamsko vjerovanje sastoji se od šest temeljnih istina vjere ili šest imanskih šarta.

 1. AMENTU BILLAHI – Vjerovanje u Boga dž.š.
  Ja vjerujem u Boga, Allaha, (Stvoritelja i Vladara svjetova)
 2. VE-MELAIKETIHI – Vjerovanje u Božije meleke
  Ja vjerujem u Božije meleke (duhovna razumna bića)
 3. VE KUTUBIHI – Vjerovanje u Božije kitabe
  Ja vjerujem u Božije kitabe (knjige o učenjima vjere)
 4. VE RUSULIHI – Vjerovanje u Božije poslanike
  Ja vjerujem u Božije poslanike (pejgambere)
 5. VEL-JEVMIL-AHIRI – Vjerovanje u Posljedni (Sudnji) dan
  Ja vjerujem u Posljednji dan (Sudnji dan)
 6. VE BIL-KADERI HAJRIHI VE ŠERRIHI MINELLAHI TE ALA – Vjerovanje u Božije određenje
  Vjerujem da sve što se događa, biva s Božijom voljom i određenjem.