Druga temeljna istina vjere

Druga temeljna istina vjere je VE-MELAIKETIHI, što znači: »Ja vjerujem u Božije meleke (razumna duhovna bića).«

Meleki su nevidljiva duhovna bića koja nikada ne griješe, nego uvijek sa zadovoljstvom i poslušno vrše dužnosti koje im Allah dž.š. određuje.

Određeni meleki prate čovjeka, donose mu dobre misli i pišu njegova djela, a nazivaju se Kiramen kātibini. Meleka ima vrlo mnogo a najpoznatiji su:

  • Džebrail – ima ulogu da prenosi od Boga Objavu poslanicima;
  • Azrail – rastavlja duše od tijela u času smrti, sa drugim za to određenim melekima;
  • Mikail – sa drugim melekima vrši odredene dužnosti u prirodnim pojavama i promjenama kao što su strujanje vjetrova, kretanje oblaka, padanje kiše, listanje, rast i sazrijevanje bilja, itd;
  • Israfil – ima zadaću da najavi prestanak života na zemlji (Posljednji dan) i ponovno oživljenje (Sudnji dan).

Druga nevidljiva bića koja donose čovjeku zle misli i navode ga na grijehe zovu se šejtani. Oni su naši neprijatelji i mi molimo Allaha da nas sačuva od njihovog djelovanja slijedećim riječima: EŪZU BILL HI MINEŠ-ŠEJT NIR-RADŽĪM, što znači: »Utječem se Allahu od prokletog šejtana.«