Prva temeljna istina vjere

Prva temeljna istina vjere je AMENTU BILLAHI, što znači: »Ja vjerujem u Boga, Allaha dželle šanuhu, Stvoritelja i Vladara svjetova.«

Sve što vidimo na zemlji i na nebu skladno je i lijepo uređeno. Sve se razvija i kreće u potpunom skladu i savršeno tačno; ništa nije slučajno. Razmišljanje o redu u prirodi dovodi nas do vjerovanja da postoji Bog koji vlada cijelim svijetom.

Proučavanje prirode i pojava u njoj dovodi nas do saznanja da postoji Stvoritelj koji sve zna i može. Taj Stvoritelj je Allah dželle šanuhu. Allaha znamo i vjerujemo po Njegovim svojstvima spomenutim u Kur’anu kojih ima mnogo, a ovdje navodimo slijedeća:

  • Allah ima i postoji,
  • Allah je jedan,
  • Allah je oduvijek i nije postao,
  • Allah je zauvijek jer ga neće nestati,
  • Allah nije ničemu sličan,
  • Allah sam o sebi opstoji,
  • Allah živi svojim vječnim životom,
  • Allah sve zna, čuje i vidi,
  • Allah sve čini svojom voljom,
  • Allah sve stvara, održava i rastvara.

U suri Ihlas Kur’an kaže:

»RECI: ˝ON JE ALLAH – JEDAN!

ALLAH JE UTOČIŠTE SVAKOM!

NIJE RODIO I ROĐEN NIJE,

I NIKO MU RAVAN NIJE!˝«

Kad spominjemo Allahovo ime treba reći dželle šānuhu ili skraćeno dž. š. u pisanju.