Islamski pozdrav – Selam

Šta je selam?

Selam je islamski pozdrav obavezan za sve muslimane i muslimanke na cijelom svijetu pri njihovim međusobnim susretima.

Islamski pozdrav glasi: Es-selamu ‘alejkum  السلام عليكم, što znači: »Mir i spas Božiji želim vama!« Musliman kome je nazvan selam treba da uzvrati slijedećim riječima: Ve alejkumus-selam وعليكم السلام, što znači: »I ja vama mir i spas Božiji želim.«