Dodatak o Kiraetu

Prema onom što smo naveli da treba učiti na stajanjima i sjedenjima u namazu, potrebno je da napamet naučimo sljedeće sūre i dove:

Subhāneke

Subhane-kellahumme ve bi-hamdike,
ve tebāre-kesmuke,
ve te-‘ālā džedduke,
va lā-ilāhe gajruke.

Prijevod Subhaneke

Samo tebi pripada veličanje, moj Bože, i Tebi hvala.
Tvoje je ime uzvišeno,
Tvoje je veličanstvo veliko,
nema drugog Boga osim Tebe.

Eūza i Bismilla

Eūzu billāhi mineššejtā-nirradžīm
Bismillāhir-rahmānir-rahīm

Prijevod Euze i Bismille

Utječem se Allahu od prokletog šejtana.
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog.

 

Sura El-Fatiha

Sūra Vel-Asri

Sūra Nasr (Izā džāe)

Sura Tebbet-jedā

Sura Ihlas (Kul-huvallahu)

Sura Felek

Sura Nas