Namaz

Vrste Namaza po vremenu u kojem se klanjaju

Kako dijelimo namaze po vremenu u kojem se klanjaju?

S obzirom na vrijeme u kojem se klanjaju, razlikujemo dvije vrste namaza, i to:

  • Pet dnevnih namaza, a ti su: sabah, podne, ikindija, akšam i jacija namaz i
  • Ostali namazi, u koje spadaju: džuma-namaz, dženaza-namaz, bajram-namaz (ramazansku i kurbanski), teravih-namaz, tehijjetul-mesdžid, istihare-namaz, hadždže-namaz, lejl-namaz i drugi.

Pet dnevnih namaza

Dnevni namazi su: sabah, podne, ikindije, akšam i jacija-namaz.

Ovih pet namaza muslimani i muslimanke su dužni klanjati svaki dan, i to svaki namaz u određenom vremenu. O tim namaskim vremenima smo učili u četvrtom namaskom šartu.

Kako se klanja pet dnevnih namaza?

Način klanjanja pet dnevnih namaza opisaćemo redom.

Pet dnevnih namaza sastoje se od dva ili više namaza, i to od sunneta, farzova i drugih. Ti pojedini namazi: sunneti, farzovi i drugi mogu biti od dva, tri ili četiri rekata, kao što će se vidjeti kod opisivanja pet dnevnih namaza.

Ponovo, kao i kod opisivanja namaskih nijeta, napominjemo da se jedan rekat u namazu sastoji: od jednog stajanja, jednog poklona i dvije sedžde.

Opis pet dnevnih namaza:

Sabah namaz – Jutarnji namaz ima četiri rekata i to dva rekata sunneta i dva rekata farza

Podne namaz – Podnevni namaz ima deset rekata, i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta.

Ikindija namaz – Poslijepodnevni namaz ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza.

Akšam namaz – Večernji namaz ima pet rekata i to tri rekata farza i dva rekata sunneta.

Jacija namaz – Noćni namaz ima trinaest rekata i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza, dva rekata sunsunneta i tri rekata vitr-namaza.

Opisom pet dnevnih namaza saznali smo da između pojedinih namaza postoje slijedeće sličnosti

  • Sabahski sunnet, sabahski farz, podnevski sun-sunnet, akšamski sunneti jacijskisun-sunnet klanjaju se na isti način.
  • Podnevski, ikindijski i jacijski farzovi klanjaju se, takođe, na isti način.
  • Ikindijski i jacijski sunnet klanjaju se na isti način.

U navedenih namaza postoje razlike samo u nijjetima.

Završavanje namaza

Čim predamo selam u jednom namazu, smatra se da smo namaz završili, ali nam je naš poslanik Muhammed a.s. preporučio da svaki namaz poslije selama ukrasimo učenjem zikra i namaske dove, u želji da nas Allah dž.š. posebno nagradi i da nam iz Svoje milosti oprosti grijehe. Stoga, ko uspije da nauči zikr i namasku dovu treba da ih iza svakog namaza prouči. Ko ne zna zikr i namasku dovu treba umjesto toga poslije svakog namaza proučiti Fatihu, i to na ruke podignute i otvorene prema nebu.

(Lijepo je da poslije svakog namaza proučimo Fatihu i to sa prijevodom, ako ga znamo)

Zikr

Salavat na Muhammeda a.s. Ajetul-kursija i tesbih