Akšam

Akšam namaz ima pet rekata i to tri rekata farza i dva rekata sunneta.

Akšamski farz

Akšamski farz se zanijjeti: 

Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte fardi-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. 

Na stajanju prvog rekata uči se:

Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra.

Na stajanju drugog rekata uči se:

Bismilla, Fatiha i sūra.

Nakon drugog rekata sjedne se i prouči:

Et- tehijjāt do salavata, pa se digne na treći rekat.

Na stajanju trećeg rekata uči se:

Bismilla i Fatiha.

Nakon trećeg rekata sjedne se i prouči:

Et-tehijjāt, salavati i dova, te se preda selam.

Akšamski sunnet

Akšamski sunnet se zanijjeti: 

Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte sunneti-l-magribi, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber.

Na stajanju prvog rekata uči se:

Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra.

Na stajanju drugog rekata uči se:

Bismilla, Fatiha i sura.

Nakon drugog rekata sjedne se i prouči:

Et- tehijjāt, salavati i dova, te se preda selam.