Ikindija

Ikindija namaz ima osam rekata i to četiri rekata sunneta i četiri rekata farza.

Ikindijski sunnet

Ikindijski sunnet zanijjeti se ovako: 
Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte sunneti-l-‚asri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber. 

Na stajanju prvog rekata prouči se:
Subhaneke, Eūza, Bismille, Fatiha i sūra.

Na stajanju drugog rekata uči se:
Bismilla, Fatiha i sūra.

Nakon drugog rekata sjedne se i prouči:
Et- tehijjāt, salavati do dove, pa se diže na treći rekat.

Na stajanju trećeg rekata uči se:
Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra (tj. kao i na prvom rekatu).

Na stajanju četvrtog rekata uči se:
Bismilla, Fatiha i sūra, kao i na stajanju drugog rekata.

Nakon četvrtog rekata sjedne se i prouči:
Et- tehijjāt, salavati i dova, te se preda selam.

Ikindijski farz

Ikindijski farz zanijjeti se: 
Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte fardi-l- ‚asri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber.

Na stajanju prvog rekata uči se:
Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra.

Na stajanju drugog rekata uči se:
Bismilla, Fatiha i sūra.

Nakon drugog rekata sjedne se i prouči:
Et- tehijjāt do salavata, pa se digne na treći rekat.

Na stajanju trećeg i četvrtog rekata uči se:
Bismilla i Fatiha.

Nakon četvrtog rekata sjedne se i prouči:
Et- ehijjātu, salavati i dova, te se preda selam.