Podne

Podne namaz ima deset rekata, i to: četiri rekata sunneta, četiri rekata farza i dva rekata sunsunneta.

Podnevski sunnet

Podnevski sunnet zanijeti se ovako: 
Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte suneti-z-zuhri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber.

Na stajanju prvog rekata uči se:
Subhāneke, Eüza, Bismilla, Fatiha i sūra.

Na stajanju drugog rekata uči se:
Bismilla, Fatiha i sūra.

Nakon drugog rekata sjedne se i prouči se:
Et-tehijjāt do salavata, pa se ide na treći rekat.

Na stajanju trećeg i četvrtog rekata uči se:
Bismilla, Fatiha i sūra.

Nakon četvrtog rekata sjedne se i prouči se:
Et-tehijjat, salavati i dova, te se preda selam.

Podnevski farz

Podnevski farz zanijeti se: 
Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte fardi-z-zuhri, edāen mustakbilel-kibleti Allāhu ekber.

Na stajanju prvog rekata uči se:
Subhaneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra.

Na stajanju drugog rekata uči se:
Bismilla, Fatiha i sūra.

Nakon drugog rekata sjedne se i prouči se:
Et-tehijjät do salavata, pa se digne na treći rekat.

Na stajanju trećeg i četvrtog rekata prouči se:
Bismilla i Fatiha.

Nakon četvrtog rekata sjedne se i prouči:
Et-tehijjāt, salavati i dova, te se preda selam.

Podnevski sunsunnet

Zatim se klanja sunsunnet, koji se zanijjeti: 
Nevejtu en usallije lillāhi te’ālā salāte sunsunneti-z-zuhri, edāen mustakbilel-kibleti, Allāhu ekber.

Na stajanju prvog rekata uči se:
Subhaneke, Euza, Bismilla, Fatiha i sūra.

Na stajanju drugog rekata uči se:
Bismilla, Fatiha i sūra.

Nakon drugog rekata sjedne se i prouči:
Et- tehijjāt, salavati i dova, te se preda selam.