Zajedničko klanjanje – Džemat

Zajedničko klanjanje – Džemat

Farz-namaz klanjamo pojedinačno, svako sam za sebe ili zajednički (džematile), a sunnet namaze klanjamo samo svako za se.
Zajedničko klanjanje za imamom zove se džemāat (skup, zajednica).
Klanjanje u džematu preporučeno je Kuranom i Hadisom a ima i veću nagradu od Allaha dž.š. Svaki džemat ima imāma, koji ga predvodi i mujezina.