Peti uvjet za namaz – Kibla (Ka’ba)

U gradu Meki, u Arabiji, nalazi se mubarek mjesto Ka’ba i tamo se okrećemo kad klanjamo (Kibla).

Meka se nalazi na jugoistoku od naše zemlje. Ako ne znamo gdje je smjer Meke, a nemamo nikoga upitati, onda se treba okrenuti onamo kuda mislimo da je Kibla. Pokuđeno je klanjati prema slici na kojoj su čovjek ili životinja naslikani.