Sastavni dijelovi namza – Namaski ruknovi

Namaz ima šest sastavnih dijelova, i to:

 1. početni tekbir (iftitāh-i tekbir),
 2. stajanje (kijām),
 3. učenje Kur’ana (kirāet),
 4. pregibanje (ruku’),
 5. spuštanje lica na zemlju (sedžde),
 6. sjedenje na svršetku namaza (ka’de-i ehireh).

Sastavni dijelovi namaza zovu se namaski rukni. Stajanje, učenje, pregibanje i spuštanje lica na zemlju čine jedan rekāt.

Namaz može imati dva, tri ili četiri rekata.

Stupanje u namaz (iftitāh-i tekbir)

Početnim tekbirom (iftitāh-i tekbir) stupa se u namaz.
Dignemo ruke, dianova okrenutih prema Kibli i izgovorimo: Allāhu ekber. Muškarci dižu ruke u visini ušiju dodiru-jući palcima mehki dio uha. Ženske dižu ruke u visini ramena. Prsti su ispruženi.

Stajanje u namazu (kijām)

Kada izgovorimo početni tekbir i sastavimo ruke, stojimo mirno i skrušeno gledajući u mjesto gdje ćemo spustiti lice i učimo. Stajanje u namazu zove se kijām. Ko zbog bolesti ili starosti ne može da stoji, klanjaće sjedeći.

Učenje Kur’ana u namazu (kirāet)

 

Šta je kirāet?

Kirāet znači učenje Kur’ana prilikom stajanja u namazu (tj. učenje Fatihe i sūre). (Učenje Kur’ana u namazu farz je na stajanjima svih rekata. Kod svih farz-namaza farz je učiti Kur’an samo na prva dva rekata, a na trećem i četvrtom rekatu učenje Kur’ana je vadžib.)

Šta se uči na stajanjima svih rekata u svih namaza?

Na stajanjima svih rekata u svih namaza uči se slijedeće:

 1. na stajanju prvog rekata u svih namaza uči se:
  Subhāneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra;
 2. na stajanju drugog rekata u svih namaza uči se:
  Bismilla, Fatiha i sūra;
 3. na stajanju trećeg i četvrtog rekata farz-namaza uči se:
  Bismilla i Fatiha;
 4. na stajanju trećeg rekata ikindijskog i jacijskog sunneta uči se:
  Subhāneke, Eūza, Bismilla, Fatiha i sūra, tj. kao i na stajanju prvog rekata;
 5. na stajanju trećeg rekata podnevskog sunneta uči se:
  Bismilla, Fatiha i sūra, tj. kao i na stajanju drugog rekata;
 6. na stajanju četvrtog rekata svih sunneta uči se:
  Bismilla, Fatiha i sūra, tj. kao i na stajanju drugog rekata;
 7. na stajanju trećeg rekata u vitr-namaza uči se:
  Bismilla, Fatiha i sūra, a zatim se dignu ruke kao kod iftitah-i tekbira izgovarajući »Allāhu ekber«, te se ruke stave na određeno mjesto i prouči se Kunut-dova. Ko ne zna Kunut-dovu može proučiti: »Allahumme rabbenā ātina fiddunjā haseneten ve fiI-āhireti haseneten vekinā azābennār.«

Šta učimo na stajanju u namazu?

Osim Fatihe i süra na stajanju u namazu učimo: Subhāneke, Eūzu, Bismilla i Kunut-dovu. Učenje Subhaneke, Euze i Bismille je sunnet, a učenje Kunut-dove je vadžib.

Pregibanje u namazu (rukū’)

Pregibanje preko polovine tijela zove se rukū‘.

Vršeći rukū’, izgovaramo: »Subhāne rabbijel-azīm«, tri puta. Dižući se s rukū’a izgovaramo: »Semiallāhu limen hamideh«; zatim malo zastanemo i
izgovorimo: »Rabbenā lekel-hamd«, pa se, izgovarajući »Allāhu ekber«, spustimo na tlo. Kad činimo rukū, gledamo u noge.

Spuštanje lica na tle (sedžda)

Kad smo stojeći izgovorili: »Rabennā lekel-hamd«, spuštamo se na tle i govoreći »Allāhu ekber« – činimo sedždu.

Prvo spustimo koljena, zatim dlanove, a onda nos i čelo.

Na sedždi izgovaramo: »Subhāne rabbijel-e´alā« tri puta. Izgovarajući tekbir dignemo glavu sa zemlje i malo sjedemo, a onda, na isti način, učinimo drugu sedždu. Sa sedžde se, govoreći »Allāhu ekber«, dižemo na drugi rekat. Na sedždi gledamo niz lice. Na sedždi se dotičemo tla nožnim prstima, koljenima, dlanovima, nosom i čelom.

Sjedenje u namazu

Poslije svakog drugog rekata i na završetku namaza sjedimo. Namaz od dva rekata ima samo jedno sjedenje – kāde-i ehire. Namazi od tri ili četiri rekata imaju po dva sjedenja: prvo sjedenje poslije drugog rekata i kāde-i ehire na završetku namaza. Na prvom sjedenju učimo Ettehijjātu. Na posljednjem sjedenju učimo Ettehijjātu, salavāte i dove, pa predamo (izgovorimo) selam.

Evo kako glase: Ettehijjātu, salavāti i dove:

Ettehijjātu

Ettehijjātu lillāhi ves-salavātu vet-tajjibāt. Esselāmu alejke ejjuhen-nebijju ve rametullāhi ve berekātuh. Esselāmu alejnā ve alā ibādillahis-sālihin. Ešhedu en lā ilāhe illellāh, ve ešhedu enne Muhammeden abduhū ve resuluhū.

Salavāti

Allahumme salli alā Muhammedin ve ´alā āli Muhammed, kema sallejte ´alā Ibrāhime ve ´alā ali Ibrāhim, inneke hamidum-medžīd. Alluhumme bārik ´alā Muhammedin ve ´alā āli Muhammed, kema bārekte ´alā Ibrāhīme ve ´alā āli Ibrāhim, Inneke hamidum-medžīd.

Dove

Rabena ātinā fid-dunjā haseneten ve fil-āhireti haseneten ve kinā ‘azāben-nār. Rabbena-gfir lī ve livālidejje ve lil-mu´minīne jevme jekūmul-hisāb.

Završetak namaza (selām)

Namaz završavamo,predavanjem selama. Selam se predaje ovako: okrenuvši glavu na desnu stranu, izgovorimo: »Esselāmu alejkum ve rahmetullāh.« Zatim okrenemo glavu na lijevu stranu i izgovorimo iste riječi. Izgovarajući selam, gledamo u vrhove ramena. Pošto predamo selām, proučimo: »Allāhumme entes-selāmu ve minkes-selām. Tebārekte jā zel-dželāli vel-ikrām.« Dok ovo učimo, potiremo se dlanovima po licu. Ranije smo naučili kako se sjedi u namazu.