Peta glavna islamska dužnost – Hadž

Peta glavna islamska dužnost – Hadž

Peta glavna islamska dužnost je hadž izvršiti tj. Ka’bu jednom u životu posjetiti kome je tome moguće. Allah dž.š. u Kur’anu poziva sve muslimane i muslimanke da posjete Ka’bu i izvrše propisane obrede hadža ako zato imaju mogućnosti. Tako uzvišeni Kur’an kaže: »Ljudi koji imaju mogućnost dužni su u ime Allaha posjetiti Ka’bu.« Hadž se obavlja uoči i u vrijeme Kurban-bajrama. Hadž ima tri osnovna farza koja mora svaki hadžija izvršiti i to:

  • ihram obući (ihram se sastoji od dva čista ogrtača za muškarce, a žene pokrivaju i glavu);
  • boraviti na Arefatu deveti dan zul-hidžeta,
  • tavafi zijaret tj. počasni obilazak oko Ka’be u danima Kurban-bajrama.

Žena koja odluči da obavi hadž treba da bude u društvu svoga supruga ili bližeg rođaka sa kojim ne može stupiti u bračnu zajednicu ili da bude u društvu žena koje zajedno putuju na hadž. Hadžija je prije hadža dužan da:

  • osigura svoju porodicu odgovarajućim životnim potrebama do povratka sa hadža,
  • izmiri svoje dugove i zatraži oprost za uvrede koje je eventualno nekada nekome nanio,
  • da se pokaje za svoje grijehe i odluči da se po povratku sa hadža posveti svojim obvezama prema Allahu dž.š.

Glavne koristi od hadža su slijedeće:

  • da hodočasnici izvrše propisane vjerske obrede na određenim mubarek mjestima,
  • da se kod Ka’be na Arefatu, kod mezara Muhammeda a. s. u Medini i na drugim časnim mjestima obrate Allahu dž. š. za oprost grijeha i zatraže sreću i napredak svoje zajednice i svih ljudi.
  • da se muslimani na hodočašću Ka’bi međusobno upoznaju i da se tješnje povezuju kako bi jedni druge pomagali u svim važnijim pitanjima,
  • da sastanak na hadžu u Meki koriste kao sveislamski skup na kojem bi trebalo rješavati vjerska, prosvjetna i druga društvena pitanja islamskog svijeta.