Prva i glavna islamska dužnost – Šehadet

Prva i glavna islamska dužnost je Kelime-i šehadet koji glasi: EŠ-HEDU EN LAILAHE ILLELLAH, VE EŠ-HEDU ENNE MUHAMMEDEN ABDUHŪ VE RESŪLUHŪ, što znači: »Ja vjerujem i očitujem da nema drugog Boga osim Allaha i vjerujem i očitujem da je Muhammed savršeno predan Allahu i Njegov poslanik.«

Šehadet znači tvrditi ono što vjerujem a to i izjaviti (očitovati pred drugim ljudima). Šehadetom se tvrdi i očituje pripadnost islamu.

Kelime-i šehadet ima dva dijela: očitovanje vjere u Božiju jedinost i očitovanje vjerovanja u Muhammedovo a. s. poslanstvo. Vjerovanje u Božiju jedinost izražavamo u izreci LĀ ILĀHE ILLELLĀH što znači da nema drugog Boga osim Allaha, što nam potvrđuje i Kur’an u suri Ihlas koja glasi:

KUL HUVALLĀHU EHAD, Reci: »On, Allah, – jedan je.

ALLĀHUS-SAMED, On je neograničeni Gospodar koga svako treba moliti za pomoć i milost.

LEM JELID, VE LEM JŪLED, Nije nikoga rodio, niti je rođen.

VE LEM JEKUN LEHŪ
KUFUVEN EHAD  Njemu niko nije ravan.« .

Vjerovanje u Muhammedovo a. s. poslanstvo podrazumijeva da Muhammed a. s. nije ni po čemu biće koje trebamo obožavati nego samo čovjek kao i drugi ljudi, ali za razliku od njih, on je bio savršeno predan Allahu i obdaren Njegovim poslanstvom.

Uzvišeni Allah je odabrao Muhammeda a.s. za svog posljednjeg poslanika da ljudima dostavi i objasni završnu objavu i da im bude primjer kako se u životu treba vladati. Zato mi slijedimo Muhammeda a.s. i njegovo učenje, mnogo ga volimo i cijenimo.