Pristup

Čime počinjemo svaki dobar posao?

Svaki dobar posao počinjemo riječima: BISMILLAHIR-RAHM NIRRAHIM, što znači: U IME ALLAHA, SVEOPĆEG DOBROČINITELJA, MILOSTIVOG! Ova formula naziva se BISMILLA.

Šta znači Bismilla?

Bismilla znači da se mi odlučujemo da svaki svoj čin uradimo misleći na Allaha dželle šānuhu i moleći Ga da nam pomogne.

Koji su to svakodnevni poslovi prije kojih trebo izgovoriti Bismillu?

Svakodnevni poslovi prije kojih treba moliti Allaha za pomoć i blagoslov su slijedeći:

  • kada peremo ruke i umivamo lice,
  • kada pristupamo objedu,
  • kada učimo Kur’an,
  • kada radimo školski zadatak,
  • kada polazimo od kuće na ulicu ili na posao,
  • kada radimo bilo koji posao u radionici ili na polju…

U ovim i sličnim poslovima Bismillom spominjemo Boga i molimo Ga da nam dadne snagu i razum da započeti posao sretno završimo, jer naš život, snaga i razum zavise od Njega, Allaha dželle šānuhu.