Al–Baqara

Sura El-Bekare (arapski: سورة البقرة; bosanski: Krava) jest druga i najduža sura u Kur’anu. Naziv sure u doslovnom prijevodu s arapskog na bosanski jezik znači krava. Ubraja se u medinske sure.